Indeks Institucije Predmeti Vijesti Izvještaji Pravna pomoć
Nazad

81

Indeks transparentnosti (2022)

Proaktivna transparentnost

Pitanje Bodovi

Da li je objavljen organigram institucije na web stranici

Organigram je objavljen

1

/

1

Da li web stranica sadrzi kratak opis djeloruga rada institucije

Informacija dostupna na stranici

1

/

1

Da li je javno objavljena kratka biografija rukovodioca institucije

Biografija dostupna na web stranici

1

/

1

Da li je godišnji plan rada institucije javno dostupan

Plan se redovno objavljuje

2

/

2

Da li je godišnji izvještaj o radu institucije javno dostupan

Izvještaji nisu dostupni

0

/

2

Da li su dostupni periodični izvještaji

Izvještaji nisu dostupni

0

/

2

Da li je dostupna lista imena I pozicija sudija/tužilaca

Lista je dostupna

2

/

2

Da li je javno dostupan plan javnih nabavki

Plan javnih nabavki je dostupan

2

/

2

Da li su pozivi za javne nabavke javno dostupni na web stranici institucije

Da, pozivi su dostupni ali nisu ažurni

1

/

2

Da li su odluke o izboru ponuđača javno dostupne na web stranici

Da, odluke su dostupne

2

/

2

Da li je javno dostupan budžet institucije na web stranici

Ne, budžet nije objavljen na web stranici institucije

0

/

2

Da li je javno dostupan godišnji izvještaj o realizaciji budžeta

Da, izvještaj se redovno objavljuje

2

/

2

Da li je kontakt službenika za informisanje dostupan na web stranici institucije

Da, kontakt je dostupan

1

/

1

Da li na web stranici institucije postoji odvojena sekcija/izbornik „pristup informacijama“ sa svim relevantnim informacijama o ZOSPI, uključujući Index i Registar

Da, postoji odvojena sekcija vezano za slobodu pristupa informacijama

1

/

1

Da li na web stranici institucije postoje odgovori na učestala pitanja (FAQ)

Da, dostupni su odgovori na FAQ

1

/

1

Da li su na web stranici institucije objavljene jasne instrukcije kako se mogu poslati pritužbe na rad sudija/tužilaca Uredu disciplinskog tužioca

Ne, informacije nisu objavljene na web stranici institucije

0

/

1

Da li postoji direktni online kanal preko kojeg građani mogu da šalju pritužbe na rad zaposlenih u sudu/tužilaštvu koji nisu na funkcijama sudije/tužioca

Ne, ne postoji online kanal za pritužbe na rad uposlenika

0

/

1

Da li je na web stranici institucije javno dostupan plan integriteta ili neka druga interna antikorupcijska politika koja sadrži mjere za prevenciju I eliminaciju različitih vrsta koruptivnog I neetičkog ponašajna unutar institucije

Da, plan integriteta je dostupan na web stranici institucije

1

/

1

Da li su na web stranici institucije dostupni javni pozivi za zaposlenje/popunjavanje upražnjenih pozicija

Da, javni pozivi za zaposlenje su dostupni

1

/

1

Da li se redovno i na vrijeme objavljuje raspored ročišta

Da, raspored je dostupan i ažurira se na dnevnom nivou

8

/

8

Da li su prvostepene presude dostupne na web stranici

Da, kompletna presuda je dostupna

8

/

8

Da li su pravosnažne presude dostupne na web stranici

Da, kompletna presuda je dostupna

8

/

8

Ukupna proaktivna transparentnost

Zbir

43

/

52

Reaktivna transparentnost

Pitanje Bodovi

Informacije tražene po ZOSPI-ju (TI BiH zahtjevi)

Dostavljene kompletne u zakonskom roku

30

/

30

Informacije tražene po ZOSPI-ju (Pojedinačni zahtjevi)

Dostavljene kompletne u zakonskom roku

30

/

30

Ukupna reaktivna transparentnost

Srednja vrijednost

30

/

30

Transparentnost prema medijima

Pitanje Bodovi

Kopije presuda (prvostepene i drugostepene)

Odbili dostavljanje uz obrazloženje

1

/

5

Dostupnost fotografija optuženih

Objavljuju fotografije optuženih lica

3

/

3

Rješenje o određivanju/ukidanju pritvora

Bez odgovora

0

/

2

Mjere zabrane

Bez odgovora

0

/

2

Zahtjevi za potjernice

Bez odgovora

0

/

1

Rješenje o odbijanju optužnice

Dostavljeno rješenje

2

/

2

Snimci sa suđenja (audio/video)

Dostavljeno kompletno ročište kopiranjem CD-a

2

/

3

Ukupna transparentnost prema medijima

Zbir

8

/

18