Indeks Institucije Predmeti Vijesti Izvještaji Pravna pomoć

Predmeti

Fadil Novalić i drugi

Faza postupka:
Redovni pravni lijekovi
Optuženi:

Fadil Novalić
Fahrudin Solak
Fikret Hodžić
Jelka Milićević
F.H. Srebrena malina, zastupnik Fikret Hodžić

Krivično djelo:

Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. stav 1. i 2., u vezi s krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem iz člana 219. stav 3. u vezi sa stavom 2. KZ BiH, pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ BiH, krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 261. stav 2. KZ FBiH, krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH i povreda obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje iz člana 262. stav 2. KZ RS, sve u vezi s članom 53. KZ BiH, te krivično djelo nesavjestan rad u službi iz člana 387. stav 2. u vezi sa stavom 1.

Sud:
Sud BiH
Tužilaštvo:
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Rejhan Raković i dr.

Faza postupka:
Glavni pretres
Optuženi:

Rejhan Raković
Ensar Salčinović
Kenit Čakić
Armin Otuzbir
Mirza Ramljak
Ivica Sabljo

Krivično djelo:

Rejhan Raković – krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana  249. stav 1. KZBIH u vezi sa krivičnim djelom primanje dara ili drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZBiH i zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220.stav 1. KZBiH; Ensar Salčinović – krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana  249. stav 2. KZBIH, u vezi sa krivičnim djelom primanje dara ili drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZ BiH i Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 219. stav 1.  KZBiH, Kenit Čakić – krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana  249. stav 2. KZBIH, u vezi sa krivičnim djelom primanje dara ili drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZBiH i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 219. stav 1.  KZBiH; Armin Otuzbir – krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. stav 2. KZBiH i krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. u vezi sa članom 54 KZBiH a sve u vezi sa članom 53. KZBiH; Mirza Ramljak – krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 218. stav 1 KZBiH; Iivca Sabljo – krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZBiH.

Sud:
Sud BiH
Tužilaštvo:
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Darko Jeremić i dr.

Faza postupka:
Glavni pretres
Optuženi:

Darko Jeremić
Petar Cacanović
Ana Mirosavljević
Dragan Radmilo
Sonja Kurtuma Lovkov
Saša Tomić
Batrić Đurišić
Zdravko Dubov
Igor Prodanović
Snežana Vujinić
Goran Ignjatović
Pajo Panić
Dragica Tomić
Sefa Bošković

Krivično djelo:

Organizirovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, a Darka Jeremića i još za krivično djelo Organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom pranje novca.

Sud:
Sud BiH
Tužilaštvo:
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Selmo Cikotić

Faza postupka:
Glavni pretres
Optuženi:

Selmo Cikotić

Krivično djelo:

Krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH).

Sud:
Sud BiH
Tužilaštvo:
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Zijad Mutap i dr.

Faza postupka:
Redovni pravni lijekovi
Optuženi:

Zijad Mutap
Alisa Ramić
Hasan Dupovac
Josip Barić
Muamer Ožegović

Krivično djelo:

Krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 342. stav 3. i 2., u vezi sa krivičnim djelima Protuzakonito posredovanje iz člana 382. stav 2, Pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. stav 2., Sprečavanje dokazivanja iz člana 349. stav 1. i Davanje lažnog iskaza iz člana 348. stav 3., u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Sud:
Sud BiH
Tužilaštvo:
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Zora Dujmović

Faza postupka:
Postupak po pravnim lijekovima
Optuženi:

Zora Dujmović

Krivično djelo:

Zloupotreba položaja ili ovlaštenja (čl. 383 st. 1 KZ FBiH, u vezi sa čl. 55 st. 1 KZ FBiH)

Sud:
Općinski sud u Sarajevu
Tužilaštvo:
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

Jasmin Ćerimagić

Faza postupka:
Postupak po pravnim lijekovima
Optuženi:

Jasmin Ćerimagić

Krivično djelo:

 Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Sud:
Općinski sud u Sarajevu
Tužilaštvo:
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

Šerif Patković i dr.

Faza postupka:
Glavni pretres
Optuženi:

Perica Jelečević
Seno Šehović

Krivično djelo:

Zloupotreba položaja ili ovlaštenja (čl. 383 st. 1 KZ FBiH, u vezi sa čl. 31 KZ FBiH)

Sud:
Općinski sud u Sarajevu
Tužilaštvo:
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

Perica Jelečević

Faza postupka:
Glavni pretres
Optuženi:

Perica Jelečević

Krivično djelo:

Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz čl. 383. st. 3. u vezi sa st.1. KZ FBiH

Sud:
Kantonalni sud u Sarajevu
Tužilaštvo:
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

Mirza Ademaj i dr.

Faza postupka:
Glavni pretres
Optuženi:

Mirza Ademaj
Enes Zijadić
Edina Busuladžić
Alzira Hota

Krivično djelo:

Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem“ i „Primanje dara i drugih oblika koristi“ (prvooptuženi); „Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem“ (drugooptuženi); „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ (trećeoptuženi i četverooptužni); te „Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga“ (četverooptuženi).

Sud:
Općinski sud u Sarajevu
Tužilaštvo:
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

Asim Sarajlić i dr.

Faza postupka:
Postupak po pravnim lijekovima
Optuženi:

Asim Sarajlić
Sabahudin Delalić
Muhamed Šehović

Krivično djelo:

Davanje dara i drugih oblika koristi (čl. 381 st. 2 u vezi sa čl. 31 KZ FBiH)

Sud:
Općinski sud u Sarajevu
Tužilaštvo:
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

Amir Zukić i dr.

Faza postupka:
Postupak po pravnim lijekovima
Optuženi:

Amir Zukić
Safet Bibić
Senad Trako
Nedžad Trako
Ramiz Karavdić
Esed Džananović
Asim Sarajlić
Mirsad Kukić
Seid Fazlagić

Krivično djelo:

U odnosu na prvooptuženog: Udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi sa krivičnim djelima: Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, Protivzakonito posredovanje, samostalno: Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, krivično djelo iz člana 52. stav (1) tačka a) Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo (čl. 340 st. 1 u vezi sa: čl. 382 st. 3 u vezi sa st. 2, čl. 382 st. 3 u vezi sa st. 2, u vezi sa čl. 28 KZ FBiH, a sve u vezi sa čl. 31 i 54 KZ FBiH, samostalno: čl. 382 st. 2 KZ FBiH, čl. 52 st. 1 t. a) Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije KS, a sve u vezi sa čl. 54 KZ FBiH). U odnosnu na drugooptuženog: Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, u vezi sa krivičnim djelima: Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, Protivzakonito posredovanje, samostalno: Protivzakonito posredovanje, Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, Protivzakonito posredovanje (čl. 340 st. 1 u vezi sa: čl. 382 st. 3 u vezi st. 2, čl. 382 st. 3 u vezi sa st. 2, u vezi sa čl. 28, a sve u vezi sa čl. 31 i 54 KZ FBiH, samostalno: čl. 382 st. 3 u vezi st. 2, čl. 382 st. 3 u vezi st. 2, čl. ??, a sve u vezi sa čl. 54 KZ FBiH). U odnosnu na trećeoptuženog: Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, u vezi sa krivičnim djelima: Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, Protivzakonito posredovanje, samostalno: Protivzakonito posredovanje (čl. 340 st. 2 u vezi sa: čl. 382 st. 3 u vezi st. 2, čl. 382 st. 3 u vezi sa st. 2, u vezi sa čl. 28, a sve u vezi sa čl. 31 i 54 KZ FBiH, samostalno: čl. 382 st. 3 u vezi st. 2, a sve u vezi sa čl. 54 KZ FBiH). odnosnu na četverooptuženog i petooptuženog: Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, u vezi sa krivičnim djelima: Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, Protivzakonito posredovanje (čl. 340 st. 2 u vezi sa: čl. 382 st. 3 u vezi st. 2, čl. 382 st. 3 u vezi sa st. 2, u vezi sa čl. 28, a sve u vezi sa čl. 31 i 54 KZ FBiH). U odnosnu na šestooptuženog: Zloupotreba položaja ili ovlaštenja (čl. 383 st. 1, u vezi sa čl. 54 KZ FBiH). U odnosnu na sedmooptuženog i osmooptuženog: Primanje nagrade ili drugogo oblika koristi za trgovinu uticajem (čl. 382 st. 2 KZ FBiH). U odnosnu na devetooptuženog: Pomoć učinitelju nakon učinjenja krivičnog djela (čl. 346 st. 2 u vezi st. 1 KZ FBiH).

Sud:
Općinski sud u Sarajevu
Tužilaštvo:
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo